CZ EN DE

Kin chronicle

Prolog I.

Dlouho jsem se odhodlával a rozhodoval se k napsání těchto pamětí. Vlastně už při oslavách svých šedesátých narozenin (v roce 1997) jsem o možnosti sepsání historie naší rodiny a o nutnosti zdokumentovat původ našeho rodu hovořil se svým o dva roky starším bratrancem Emilem.

Bohužel jsme příliš dlouho diskutovali a snažili se vytvořit jakousi kostru nebo hloubku těchto pamětí, od koho začít. Sami jsme z hrůzou zjistili, že jsme si nepořídili dostatek informací od svých otců, a tak jsme byli nuceni pracovat jenom se svými vzpomínkami – tak, jak nám vytanuly na mysli. Nutno ještě podotknout, že bratranec Emil byl už delší dobu vážně nemocen, a tak jsme nevyvinuli dost energie k tomu, abychom začali psát. Nakonec se stalo to, čeho jsem se obával nejvíce. Emil zemřel a já sám jsem neměl dost odvahy začít psát sám. Teprve později jsem si uvědomil, že jsem nejstarší žijící mužský potomek našeho rodu a že pokud tuto práci neudělám já, neudělá ji už asi nikdy nikdo.

Snad se Vám historie a vzpomínky budou líbit.

 

                                                                                              Bohumil Küfhaber, 2008

Prolog II.

Následující informace v kapitole 1.) a 2.) o původu jména a prapředcích naší rodiny v zahraničí jsou volným překladem webových stránek, které vytvořili naši vzdálení příbuzní, konkrétně:

  • Roland Kiefaber z Kottweiler (Pfaltz, Německo)
  • Paul Kieffaber z Dallasu (Texas, USA)

Jejich stránky naleznete na adrese:

Stránky nejsou obsáhlé, mrkněte se na ně – třeba se nám tam časem podaří dostat i naši - tedy Moravskou -  linii.

 

                                                                       Tomáš Küfhaber -  syn, korektor a spoluautor

1. kapitola - Původ příjmení Küfhaber

                         Jméno Küfhaber získalo (vzhledem ke své složitosti) v průběhu dějin a stěhování rodin do nových lokalit různé podoby. Jeho nejznámější podoby jsou:

Kyffhaber, Kiefhaber, Kieffaber, Kiefaber, Küfaber, Küffaber, Küffhaber, Kyfhaber

Samotné příjmení vzniklo původně ve středověku na jihu Německa. V doslovném překladu se jedná o spojení slov „kiffen“ (což znamená „hlodat“ nebo „žvýkat“) a slova „hafer“ (= oves). První dochované zmínky o spojení těchto dvou slov pochází z písně, která vznikla v městě Augsburg v roce 1471, kde je součástí textu věta: „Wiltu kiffen Haberstro?“, což znamená: „Chceš jíst ovesná stébla?“

Pravý význam příjmení však nemá přinést ani představu člověka, který žvýká ovesná stébla, ani přesný překlad či použití spojení těchto slov. Význam tohoto spojení upozorňuje na extrémní chudobu, ve které lidé v Bavorsku v té době žili. Příjmení „Küfhaber“ vzniklo tedy spíš jako regionální a hovorový termín popisující chudobu bavorských rolníků, než jako formální pokrevní linie.

Jen malá poznámka závěrem: moderní historie zaznamenala další podobné spojení dvou slov popisující bídu obyvatelstva, a to i v období pionýrů - tedy v době osídlování Ameriky. Toto spojení „dirt poor“ („dirt“ = špinavý, hliněný; „poor“ = chudý; volně přeloženo to znamená tedy „chudý jak kostelní myš“) se stalo základem pro některá americká příjmení.

Myslím, že za povšimnutí stojí ještě jeden překlad. Slovo „kiffen“ znamená v současné hovorové němčině také „kouřit trávu“. Pokud bychom předpokládali, že druhá polovina příjmení je vytvořena původně od slovesa „haben“ (což znamená mít, vlastnit“) a z něj se odvodilo slovo „haber“ (tedy „vlastník“), tak by se tedy ve finále příjmení „Küfhaber“ dalo hodně volně přeložit jako třeba „majitel opiového doupětě.“ To ale jen tak na okraj…

2. kapitola - Nejstarší známí předkové

I. Bavorsko

První dochovanou zmínku o rodině Kyffhaberů můžeme nalézt okolo roku 1400 v oblasti Augsburgu a Ravensburgu v Bavorsku. Zápis z roku 1397 hovoří o občanovi jménem Hainrich Kyffhaber.

Další významnou zmínku o linii rodu v této oblasti můžeme najít ve státním archívu v Norimberku. Rodu Kieffhaberů z Norimberka byl v roce 1605 udělen tento erb (obrázek je přesnou barevnou kopií z archívu):

mapa 

Následující zobrazení je převzato ze Sibmacherovy kolekce erbů:

erb

Třetí obrázek je vyobrazení rodového znaku na štítu, které je převzato z Reitstapova erbovního seznamu:

erb2 

Žádné další zmínky o rodu v Bavorsku stránky neuvádějí.

II. Pfalz

První zmínku o rodu Kiefhaberů v oblasti Pfalz prezentuje Hans Heinrich Kiefhaber (žil v letech 1626 – 1692), který měl funkci velitele posádky pro vesnici Schiersfeld a okolí.

Od roku 1800 se většina městeček a vesnic v údolí okolo Schiersfeldu stalo domovem rodu Kief(h)aberů. V polovině 19. stol. se velká část rodin přestěhovala jižněji do Kaiserslauternu. Důvodem byla nabídka práce v nově vznikajících fabrikách. Další část rodin emigrovala do Ameriky.

Následující mapa znázorňuje „Kiefhaberovský trojúhelník.“ Jedná se o území obývané rodem. Červený trojúhelník ukazuje na původní koncentraci rodu, modrý stín znázorňuje plochu obývanou rodem v průběhu migrace. Na pravé polovině mapy je vidět umístění trojúhelníku na území dnešního Německa (jedná se o spolkové státy Rheinland (= Porýní) a Pfalz.

mapa2

III. Maďarsko

Jedna stopa po našich předcích vede i do Maďarska, přesněji do obce Raczkozar. V průběhu 18. stol. sem – podle dochovaných zmínek v kronice -  přicházeli Němci z Hessenu a Würtemberku. 18. 3. 1797 se v této obci narodil Georgius in Satz, syn Johanese Schneidera a Cathariny Elisabety. Ta byla dcerou Cathariny Elizabeth a Georga Küfhabera. (Nalezený Georgius je tedy vnukem Georga Küfhabera.) Tím však stopy v Maďarsku končí.

IV. USA

Jak již bylo řečeno, mnoho rodin emigrovalo i do Spojených států amerických. Webové stránky zabývající se historií rodu uvádějí jenom některé lokality, do kterých se rodiny přestěhovaly. Jsou to: Maryland, West Virginia, Tennessee, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri. Další informace a konkrétní jména však stránky neobsahují (kromě jednoho z autorů stránek, který žije v Dallasu).

Při dalším prohledávání webových stránek jsme nalezli několik odkazů na první zaznamenané přistěhovalé rodiny do USA. Obě rodiny, které jsme nalezli, se do USA dostaly koncem 19. století.

Jedna z větví se objevuje v roce 1875 v New Yorku, v části Bronx. Prvním zaznamenaným je Ernest Kiefhaber, o rok později Alga (tedy v roce 1876), následuje Ernest (1903), Henry (1909) a William (1913). Letopočty v závorkách jsou data narození.

Dalším zmíněným (pravděpodobně také z New Yorku) je vojín Conrad F. Kufhaber, který sloužil v 308. dělostřelecké infanterii. Byl zabit v 1. světové válce.

Druhá velká větev se objevuje v roce 1897 v Kalifornii. Prvním zmíněným je v tomto roce Fred D Kiefhaber, o rok později (1880) se narodila Irene Kiefhaber a následují Irving W. (1904), Lorene N. (1910) a Fred E. (1912), všichni z Los Angeles.

V souvislosti s Kalifornií (konkrétně s okolím San Franciska a Oaklandu) jsme nalezli ještě jedu větev rodiny, kde už byly data přesnější. Jedná se o Rudolpha Franka Kufhabera, narozeného 9.4.1903 v Bavorsku; zemřel 8. 5. 1985 v Oaklandu v Kalifornii. Druhou nalezenou je (pravděpodobně jeho sestra) Viola Kufhaber (22. 9. 1909 – 23. 4. 2000).

Dcera Rudolpha Franka Kufhabera žije s největší pravděpodobností v Kalifornii dodnes.

V. Rakousko

Část rodu Küfhaberů se dostala z Německa i do přilehlého Rakouska. Podle našich odhadů přišli naši přímí předci na Moravu právě odtud.

Jedna z rodin žila zcela jistě v obci Mürzsteg, která se nachází v kraji Steiermark, asi na polovině cesty z Vídně do Grazu. Polohu Mürzstegu v Rakousku ukazuje následující mapka:

mapa3 

V tomto městečku, které má dnes necelých 900 obyvatel, vlastnili Küfhaberovi hotel – jak dokládá tato historická pohlednice, vzniklá okolo roku 1900. :

pohlednice

Z dnes žijících Küfhaberů se nám podařilo vypátrat jen Irene Küfhaber, majitelku obchodu s autodíly, žijící ve vesnici Fels/Wagram.

3. kapitola – Lesonice

Ještě před začátkem vlastních vzpomínek na mé prarodiče (a jejich potomky) malý pohled do historie vesnice, která je s dějinami rodiny Küfhaberů na Moravě velmi úzce spjata. Obec Lesonice se nachází v klidné části Znojemska, nedaleko Moravského Krumlova, v mírném údolí na ploše 661 ha. Poloha vesnice v jihomoravském kraji je znázorněna na následující mapce červenou tečkou.