CZ EN DE

O mně

BcA., Bc. Tomáš Küfhaber, BA, dipl. um. (* 1979)

je rodákem z Brna. Po absolvování ZŠ vystudoval gymnázium J. G. Mendela (zakončeno v roce 1996 maturitou). Během období studia obou škol navštěvoval výuku klavíru u Evy Havlíkové. V roce 1996 nastoupil ke studiu na Konzervatoři Brno, obor hra na varhany (u Zdeňka Nováčka, později u Petra Kolaře). Studium zakončil v roce 2000 maturitou a v roce 2002 absolutoriem.

V roce 2000 absolvoval konkurz na místo pedagoga Taneční konzervatoře Brno, ve kterém uspěl a tak se – vedle studia konzervatoře – stal zároveň pedagogem sesterské školy. Na Taneční konzervatoři Brno působil jako korepetitor, pedagog obligátního klavíru, později i pedagog informatiky a IT správce až do roku 2006.

V roce 2006 využil nové nabídky, opustil místo pedagoga a absolvoval půlroční pobyt na zaoceánské lodi Astoria, co by klavírista a člen doprovodné a taneční kapely PanBand. Během této cesty procestoval napříč celou Evropu a získal řadu hráčských zkušeností a dovedností. Po návratu z lodi nastoupil do Městského divadla Brno jako člen klávesové sekce.

V průběhu své následné profesní praxe absolvoval s MdB několik desítek zahraničních zájezdů po celé Evropě, stejně tak se opakovaně vracel k hraní na zaoceánských lodích jako sólový hráč i člen kapely. Stal se také členem několika hudebních uskupení (Salónní orchestr Brno, Kuf Band, aj.) V průběhu vykonávání této práce měl možnost doprovázet řadu významných sólových zpěváků nejen z ČR, ale i z Evropy a zámoří. Své působení na pozici hráče klávesových nástrojů ukončil v roce 2019

Od roku 2004 do současnosti spolupracuje s franšízovým systémem HŠ Yamaha – a to jako ředitel a pedagog několika poboček této školy v okolí Brna.

V letech 2012 - 2017 spolupracoval s DIFA JAMU v Brně, stejně jako s Divadlem na Orlí, kde měl možnost opakovaně působit jako korepetitor a M.D. (musical director) při muzikálových představeních (Footloose, Steel Pier, Pokrevní sestry, Bohéma, Zvonokosy, Světlo pod Café Brel, Tajný deník Adriana Molea).

V roce 2015 zakončil své studium ekonomiky a managementu na BIBS Brno a získal v tomto oboru nejen český titul Bc., ale i jeho britskou alternativu BA.

Od roku 2016 je studentem JAMU Brno, obor dirigování orchestru. Bakalářský stupeň studia zakončil v roce 2019 (získáním titulu BcA.) a nadále pokračuje v magisterském studiu.